Την ενίσχυση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο σπίτι», με αποδέκτες τους ηλικιωμένους, τους άπορους και όσους δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους, υλοποιεί ο Δήμος Αχαρνών. Η νέα υπηρεσία έχει ως αντικείμενο τα εξής:

➡ Καταγραφή των κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους.
➡ Καταγραφή των απόρων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του Δήμου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν.
➡ Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.
➡ Λειτουργία τηλεφωνικού κέντρου και ιστοτόπου με σκοπό την καταγραφή των αιτημάτων των κατοίκων των παραγρ. Α και Β.
➡ Διεκπεραίωση των αιτημάτων των κατοίκων των παραγράφων Α και Β (παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών) για τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω ΚΕΠ.